INFORMACIÓN

NOVA PÁXINA WEB E APLICACIÓN MÓBIL

Publicado o 30/10/2017

Estimadas familias, informamos que estamos a traballar no deseño dunha nova páxina web do centro, que entrará en servizo nas vindeiras datas.

Por este motivo, non está actualizado o calendario escolar. De momento remitímosvos a este enlace para consultar o calendario, e informamos que as datas elexidas polo claustro como días non lectivos son o 12 de outubro de 2017, xa pasado, e o 18 de maio de 2018.

Por outra parte, tamén vos informamos de que durante o mes de novembro, entrará en funcionamento a aplicación " TOK APP school ", que será a nova ferramenta de comunicación entre centro e familias, na que poderedes atopar, información sobre os vosos/as fillos/as, circulares, novas etc. Esta aplicación poderedes descargala dende o teléfono móbil. En breve enviaremos unha circular informativa ao respecto.

Moitas grazas.

CELEBRACIÓN DO SAMAÍN E MAGOSTO

Outono

Publicado o 26/10/2017

Estimadas familias:

Poñémonos en contacto con vós para informar das actividades a realizar na vindeira semana.

• Luns 30 de outubro:

 Recollida de cabazas decoradas para a exposición e participación no concurso organizado pola ANPA.

 Data límita para a recollida de contos e debuxos para participar no concurso de Contos do Samaín oraganizado pola ANPA.

 A partir deste día poderán traer castañas (cun corte) para levar ao forno. Agás os alérxicos ou con intolerancias alimentarias que as traerán xa asadas o xoves.

• Xoves 2 de novembro:

 Entrega de premios na Biblioteca do Concurso de contos de Samaín e das Cabazas máis orixinais no seguinte horario: - 9:30h Educación Infanti, 1º e 2º EP

- 10:15h de 3º a 6º EP

- 11:00h ESO

 Magosto de 11:30h ata a hora de salida. Degustación de castañas. (Recomendamos traer leite ou zumo). Según as condicións meteorolóxicas se realizarán xogos ou diferentes actividades no exterior.

 Os/as alumnos/as que o desexen poderán vir caracterizados ou disfrazados acorde coa temática.

 CONCURSO CONTOS DE SAMAÍN: CLUB DE LECTURA

BASES:

1. PARTICIPANTES: Poderá participar calquera estudante do colexio

2. TEMÁTICA: A temática dos relatos deberá xirar en torno ao Samaín.

3. CONDICIÓNS E FORMATOS

- Poderase presentar un máximo dunha obra por alumno/a

- os traballos presentaranse en formato folio cunha extensión máxima de dous folios

- En tódolos traballos figurará o nome e curso do alumno/a

- Os/as alumnos/as de infantil e 1º e 2º de primaria poderán participar na modalidade de debuxo

4. PRESENTACIÓN DE TRABALLOS: O prazo de presentación vai dende o día 25 ao 30 de outubro. As obras enttregaránselles aos titores que se encargarán de facerllas chegar a un responsable da ANPA

5. XURADO: O xurado será asignado pola organización entre persoas expertas na materia

6. PREMIO: Haberá dúas modalidades:

- PREMIO INDIVIDUAL: premio ao mellor conto de cada categoría:

- Infantil

- 1º e 2º de primaria

- 3º e 4º de primaria

- 5º e 6º de primaria

- ESO

- PREMIO DA AULA: A aula que obteña unha maior porcentaxe de participación e unha mellor puntuación nos traballos presentados será agasallada cun premio para a aula.

 CONCURSO DE CABAZAS:

Premio as tres cabazas máis orixinais.

Recibide un cordial saúdo

A DIRECCIÓN

A NOSA INVESTIGADORA

Manuela López Fraguela

Publicado o 06/10/2017

Á alumna de 5º de Primaria Manuela López Fraguela, foille adicada a contraportada da revista trimestral da Concellería de Muller e Igualdadae do Concello de Ferrol " Machina ", co título " Tras o Ronsel de Ángeles Alvariño ". No artigo destácase a concienciación de Manuela co medio ambente, o que fixo que fora galardoada cun importante premio a nivel nacional.

FONDO LIBROS

LISTAXE DEFINITIVA ESO

Publicado o 15/09/2017

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Apelidos e nome do alumno Libros que recibe

Curso: 1º Ensinanza secundaria

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

AMIGO VIDAL, PAULA

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

ANEIROS LÓPEZ, ALBA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

CAICEDO BURBANO, LUZ ELENA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

CALDERÓN CARNEIRO, SOFÍA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

CONCHADO MONTEIRO, ANTONIO

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

FERNÁNDEZ CASÁS, DAVID

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

FREIRE FERNÁNDEZ, LAURA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

GARCÍA ÁLVAREZ, UXÍA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

GARCÍA CELA, ANDREA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

LÓPEZ MEIZOSO, JORGE

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

ORJALES PITA, LUCÍA

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

PANTÍN MERINO, LAURA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

PÉREZ LORENZO, ISRAEL

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

PITA LÓPEZ, CANDELA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

PITA RODRÍGUEZ, YASMINA

ROCA FEIJOO, PABLO Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

RODRÍGUEZ LÓPEZ, ADRIÁN

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

RODRÍGUEZ VILARIÑO, PABLO

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

SAAVEDRA TIMIRAOS, MARTIN

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

SALAZAR MARTÍNEZ, YLENIA

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

SALGUEIRO CANOSA, AARÓN

9781292170763 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467850697 (Lingua castelá e literatura)

9788467850727 (Matemáticas)

9788467851793 (Lingua galega e literatura)

9788467851816 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467851830 (Xeografía e historia)

9788469828472 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

SEDES BOUZA, RUBÉN

Páxina 3 de 9

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Apelidos e nome do alumno Libros que recibe

Curso: 2º Ensinanza secundaria

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851021 (Tecnoloxía)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

9788469828489 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

ARAGONÉS GARCÍA, CRISTIAN

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851021 (Tecnoloxía)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

9788469828489 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

BOUZA CAINZOS, MARCOS

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

CAÍNZOS ARES, ALBA

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

COUCE QUINTANILLA, ALBA

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851021 (Tecnoloxía)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

9788469828489 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

DÍAZ YÁÑEZ, ALMUDENA

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

ESTÉVEZ CASTRO, XEILA

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

FERNÁNDEZ MARIÑO, ARÓN

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

GARCÍA SUÁREZ, SOFÍA

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851021 (Tecnoloxía)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

9788469828489 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

LÓPEZ GRAÑA, NOELIA

MARTÍNEZ LEIRACHÁ, BORJA Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

PARDO ÁLVAREZ, IAGO

9788467851021 (Tecnoloxía)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

9788469828489 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

RIVAS LÓPEZ, DIEGO

9788467851021 (Tecnoloxía)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

9788469828489 (2ª Lingua estranxeira - Francés)

RODRÍGUEZ DÍAZ, ZELTIA

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814468 (Física e química)

SAAVEDRA BARBERO, IGNACIO RICARDO

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

SAAVEDRA MORENO, ERIKA

9781292170787 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

TABOADA MARTÍNEZ, NICOLÁS

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

VARELA VIDAL, DAVID

9788469810484 (Lingua galega e literatura)

9788469814208 (Lingua castelá e literatura)

9788469814260 (Matemáticas)

9788469814468 (Física e química)

VEIGA ANEIROS, DAVID

Curso: 3º Ensinanza secundaria

9788466787222 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852127 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

CARBALLEIRA MARTÍNEZ, ANDRÉS

9788466787222 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851908 (Cultura clásica)

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852127 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

9788469807200 (Física e química)

DOCE CASTRO, CARLA

9788466787222 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851908 (Cultura clásica)

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852127 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

9788469807200 (Física e química)

FRANCO LÓPEZ, M VICTORIA

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

9788469807200 (Física e química)

GUTIÉRREZ DÍAZ, RAQUEL

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788469807200 (Física e química)

LÓPEZ SANTALLA, LUCÍA

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788469807200 (Física e química)

MUÍÑOS MARTÍNEZ, CELTIA

9788466787222 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

ROBLES GÓMEZ, ANTÍA

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

9788469807200 (Física e química)

RODRÍGUEZ VILARIÑO, DANIEL

9788466787222 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851908 (Cultura clásica)

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852127 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

9788469807200 (Física e química)

SEDES BOUZA, FERNANDO

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788469807200 (Física e química)

SUÁREZ BARREIRO, PABLO

9788466787222 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788467851908 (Cultura clásica)

9788467852097 (Lingua castelá e literatura)

9788467852127 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788467852660 (Tecnoloxía)

9788467853322 (Lingua galega e literatura)

9788467853346 (Bioloxía e xeoloxía)

9788467853360 (Xeografía e historia)

9788469807200 (Física e química)

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, GABRIELA

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Apelidos e nome do alumno Libros que recibe

Curso: 4º Ensinanza secundaria

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

BOUZA GABIA, CELIA

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

9788469812624 (Latín)

BOUZÓN DÍAZ, NOELIA

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

FREIRE FERNÁNDEZ, ENRIQUE

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

LÓPEZ BOUZA, CRISTINA

9781292170824 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469811337 (Tecnoloxías da información e a comunicación)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

MONTERO SANTAMARIÑA, ADRIÁN

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

PÉREZ LEIRA, MANUEL

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

PITA LÓPEZ, ANXO

ROCA FEIJOO, ALEJANDRO Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO

Páxina 8 de 9

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Apelidos e nome do alumno Libros que recibe

Curso: 4º Ensinanza secundaria

9781292170824 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, BRUNO

9781292170824 (Lingua estranxeira - Inglés)

9788469810521 (Xeografía e historia)

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

9788469812532 (Bioloxía e xeoloxía)

9788469812624 (Latín)

SANTALLA MEDÍN, TAMARA

9788469810637 (Lingua castelá e literatura)

9788469810699 (Matemáticas orient. ás ensin. académicas)

9788469810941 (Física e química)

9788469812518 (Lingua galega e literatura)

VALIÑO GARCÍA, UXÍO

Outras Novas...

 -COMEZO DO CURSO 2017/18
 -PROBAS SETEMBRO 2017
 -FONDO LIBROS
 -CALENDARIO ESCOLAR 2017/18
 -EXÁMENES SETEMBRO
 -LISTADO LIBROS DE TEXTO
 -AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR
 -DÍA DO LIBRO
 -ROSALÍA DE CASTRO
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS
 -ANTÓN CORTIZAS
 -María Canosa
 - Iago López
 -RONDALLA CLUB DE CAMPO
 -CURSO 2017/18
 -PROGRAMA TEI
 -DÍA DA PAZ
 -SEGUNDO TRIMESTRE
 -NADAL
 -Los jóvenes abordan el 25-N
 -DEBERES ESCOLARES
 -CONSELLO ESCOLAR
 -GALICIENCIA
 -INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
 -FONDO LIBROS
 -FONDO LIBROS
 -EXÁMENES DE SETEMBRO
 -INICIO DO CURSO 2016/17
 -FONDO LIBROS
 -AXUDAS DO CONCELLO DE FERROL
 -FONDO LIBROS
 -LIBROS DE TEXTO
 -SAÍDA FIN DE CURSO
 -AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR
 -PROXECTO TERRA 2016
 -YOLANDA CASTAÑO
 -Casa Grande de Xanceda
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS
 -O CONTO VIAXEIRO
 -Gañadores do certame de Cartas de Reis do Nadal
 -Visita do Racing de Ferrol
 -Eduardo Hermida
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS
 -DÍA DA PAZ
 -BENVIDOS AO INVERNO
 -BO NADAL
 -NADAL
 -Cidade da Cultura
 -GALICIENCIA 2015
 -Novas Axudas
 -SAMAÍN E MAGOSTO
 -Mural de Outono
 -Meninas de Canido
 -Ruta das Meninas
 -AXUDAS NECESIDADES EDUCATIVAS
 -AXUDAS MATERIAL ESCOLAR
 -INICIO DO CURSO 2015/16
 -AXUDAS ESCOLARIZACIÓN E COMEDOR
 -LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS
 -PROYECTO HUERTO ESCOLAR
 -LIBROS DE TEXTO 2015/2016
 - LIBROS TEXTO
 -AXUDAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
 - Granxa- Escola Barreiros
 - VISITA CIENTÍFICA
 -CIENCIA NA RÚA
 -LETRAS GALEGAS 2015
 -LOMCE
 -XX DÍA DA CIENCIA NA RÚA 2015
 - VALORES COOPERATIVOS
 -O NOSO HORTO
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS
 -ECLIPSE SOLAR
 -CIBERACOSO
 - Galicia Ártabra Diario Ferrolano
 -Premio Luís Freire
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS
 -RACING DE FERROL
 -ENTROIDO 2015
 -VICENTE MUÑOZ PUELLES
 -PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NA ESCOLA
 -PROXECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3º PRIMARIA
 -La Voz de Galicia/ Diario de Ferrol
 -Investigación Científica na Escola
 -PREHISTORIA
 -NADAL
 -NADAL
 -CONSELLO ESCOLAR
 -INFORMACIÓN DE INTERÉS
 -INICIO DE CURSO 2014/2015
 -AXUDAS ESCOLARIZACIÓN
 -BECAS COMEDOR
 -CALENDARIO ESCOLAR
 -SETEMBRO
 -LIBROS TEXTO 2014/15
 -NOVOS SERVIZOS
 -Festa da espuma
 -Asociación Sociocultural ASCM
 -Manzaneda
 -"A Viaxe"
 -XIX Día da Ciencia 2014
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS
 -CINENSINO
 -Semana da Prensa
 -MUSEO DE HISTORIA NATURAL
 -Entroido 2014
 -Cinensino
 -MATRÍCULA 2014/2015
 -Ana Alonso
 -Día da Paz
 -Teatro en inglés
 -Festa do Nadal
 -O Nadal
 -CIDADE DA CULTURA (Santiago de Compostela)
 -Cinensino.
 - CELEBRACIÓN DO DÍA DA INFANCIA
 -Cine
 -Saída ao teatro
 -SAMAÍN
 -Paseo pola Ría de Ferrol
 -CALENDARIO ESCOLAR
 -INCIO DE CURSO
 -LIBROS DE TEXTO 2013/2014
 -SETEMBRO 2013
 -Festa de fin de curso
 -AQUAPARK CERCEDA
 -Granxa Belelle
 - Fina Casalderrey
 -Taller de teatro.
 -Excursión a Asturias.
 -MATRÍCULA 2013/14
 -ENTROIDO
 -DÍA DE LA PAZ
 -NADAL 2012
 -2015 IDEAS Para cambiar o mundo
 -ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2012
 -OUTONO
 -INICIO DE CURSO 2012/2013
 -LISTADO LIBROS DE TEXTO 2012/2013.
 -CIRCULARES
 -OLIMPIADA ESCOLAR
 -DÍA DO LIBRO
 -MATRÍCULA 2013/14
 -CIENCIAS
 -VÍDEOS NADAL
 -ACTIVIDADES
 -30 DE XANEIRO DE 2012
 -2012
 -NADAL
 -NADAL 2011
 -JAVIER RIVAS RODRÍGUEZ
 -EXCURSIÓN A LUGO
 -25 DE NOVEMBRO
 -BLOGS
 -Outono
 -INICIO DE CURSO
 -Exámenes Setembro
 -VACACIÓNS
 -Calendario Escolar
 -LIBROS DE TEXTO
 -FORMALIZACIÓN MATRÍCULA
 -BOLSAS
 -CONCURSO LITERARIO COCA COLA
 -O TALENTO LITERARIO ESTUDA 3º DE ESO
 -MATRICULA 2011/2012
 -EXCURSIÓN ESO
 -EXCURSIÓN A ASTURIAS
 -SEMANA DAS LETRAS GALEGAS
 -MATRÍCULA 2011/2012
 -OS IBEROS
 -DÍAZ DA PAZ
 -2011
 -NADAL 2010
 -O MAGOSTO
 -OUTONO
 -INCIO DE CURSO 2010/2011
 - EXAMES DE SETEMBRO
 -ADMISIÓN DE ALUMNOS
 -MATRICULA 2010/2011
 -ENTROIDO 2010
 -Vai Frío
 -Uniformes
 -Magosto
 -Historia da Muller na Cidade

01 Out 2020

LMMXVSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031